Ecstatic Organic Dance XL

Posted by

Ecstatic Organic Dance XL
te Studio World Tree (Vilvoorde)
met DJ Caroline S’Jegers & friends

Ecstatic Dance is een vrije dansvorm. In verbinding met onszelf en de ruimte om ons heen, luisteren we naar de taal van ons lichaam. Opgetogen of diep voelend, in vervoering of zacht bewegend, expansief of diep duikend, alleen of met anderen: via de dans geven we expressie aan dat wat in ons leeft – en dat wat in beweging wil komen!

* no booze, no shoes, no chit chat *

Het woord ‘organisch’ verwijst naar onze ‘natuurlijke’ staat van leven – en naar het draaien van muziek die ons kan bezielen. We komen samen in de prachtige Studio World Tree te Vilvoorde.

Luister hier naar de sets van DJ Caroline S’Jegers.

Data:

  • GEANNULEERD!! * Zaterdag 28 maart 2020 (19-23u30)met live muziek door Johannes Siemann! (17u: potluck, 19u: aankomst, 19u30: opening, 20u-21u30: live muziek met begeleiding, 21u30-23u: DJ Caroline S’Jegers, 23u: afsluiting)
  • Zaterdag 25 april 2020 (19-23u30) – met live muziek door Peter Klank! (17u: optie potluck, 19u: aankomst, 19u30: opening, 20-21u: Peter Klank, 21-23u: dans, 23u: afsluiting)

Bijdrage: 20-30 euro (sliding scale, betaal volgens je eigen mogelijkheden)

Vragen & inschrijven: contact@carolinesjegers.com

(Ook welkom zonder in te schrijven, let op: de zaal heeft een beperkte capaciteit!)

***

Ecstatic Dance is a free dance form. Connected to ourselves and to the spaces around us, we listen to the language of our bodies. Delighted or deeply feeling, joyful or gently moving, expansive or deep-diving, alone or all-one: through dance, we express what lives inside of us – and what wants to move and be moved!

* no booze, no shoes, no chit chat *

The word “organic” refers to our ‘natural’ state of life – and to playing styles of music that inspire us. We come together in the beautiful Studio World Tree in Vilvoorde.

Listen here to the sets of DJ Caroline S’Jegers.

Dates:

  • CANCELLED!! * Saturday 28th March 2020 (19h-23h30) – with a live set by Johannes Siemann! (17h: potluck, 19u: arrival, 19u30: opening, 20u-21u30: live music by Johannes (plus guidance by Caroline), 21u30-23u: DJ set by Caroline S’Jegers, 23u: ending)
  • Saturday, April 25, 2020 (19h-23h30) – with a live set by Peter Klank! (17h: option for potluck, 19h: arrival, 19h30: opening, 20-23h: dance, 23h: closing)

Contribution: 20-30 euros (sliding scale, pay according to your own possibilities)

Questions & registration: contact@carolinesjegers.com

(Also welcome without registering, please note: the room has a limited capacity!)