ROOTS ❀ Natural Dance Practice

Posted by

ROOTS ❀ Natural Dance Practice

ROOTS ❀ (English version below)

Een natuurlijke ochtenddans.
Ontwakend in het lichaam.
Wortelend in de aarde.
Verbindend met elkaar.
Gedragen via rituelen.

Begeleiding via muziek, dans en woord door: DJ CaroLine.

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde DJ en ceremonieleidster. De klanken en woorden van DJ CaroLine kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door: “Muziek beweegt en vormt me. Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…”

Wanneer?
Zondagochtend 23 juni 2019, 11-13 uur

Waar?
De Kapel, Leuvensesteenweg 769, Mechelen
> gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer!

Bijdrage?
12-20 euro (sliding scale)

Vragen?
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook

❀ ❀ ❀

ROOTS ❀

A soft morning dance to wake up our bodies.
To root ourselves deeply into the earth.
To share with others in sheer presence.
And to start our day through gratitude and ritual.

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate DJ and ceremony leader. The sounds and words of DJ CaroLine can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry, and listens to the spaces in between silences: “Music moves and shapes me. On the dance floor – as in life – mystery unfolds…”

When?
Sunday morning 23rd June 2019, 11-13h

> It is very easy to reach the dance floor through public transportation.

Where?
De Kapel, Leuvensesteenweg 769, 2812 Muizen (Mechelen)

Contribution?
12-20 euros (sliding scale)

Questions?
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook