ROOTS ❀ Natural Dance Practice

Posted by

Momenteel is alles nog steeds in beweging mbt de corona maatregelen. Als je als eerste op de hoogte wil blijven van alle ícaro activiteiten, gelieve je dan in te schrijven voor de mailinglijst. Veel warmte in deze tijd van grote transformatie!

***

ROOTS ❀ Natural Dance Practice

“There’s a community already existing underground
that’s growing us into being…”
(Mark Nepo)

Ontwakend in het lichaam en wortelend in de aarde, maken we tijdens deze ROOTS * Natural Dance Practice verbinding met dat wat ons – van binnenuit – beweegt. Via muziek, beweging en rituelen creëren we een veilige en aangename ruimte voor iedereen. Van harte welkom!

ROOTS wordt begeleid door Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, en gepassioneerde artieste & ceremonieleidster. Haar klanken en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door:

“Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…”

In overeenstemming met de huidige coronamaatregelen vragen we om thuis te blijven als je ziek bent, om een goede basishygiëne na te leven en om zorg te dragen voor je eigen ruimte – én die van elkaar (concreet betekent dit dat we 1,5 meter afstand behouden van de anderen, tenzij binnen onze bubbel).

Data:
Zondag ochtenden 4 juli & 1 augustus 2021 (11-13u)

Locatie:
Bomencirkel (buiten), De Weegbree, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver

> Parkeren: We raden aan om met het openbaar vervoer te komen. Als je met de auto komt, vragen we om te parkeren bij Atelier Verstrepen, Hoogstraat 40, OLV Waver. Wegbeschrijving lees je hier.

Bijdrage:
18-22 euro

Registratie verplicht:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook

❀ ❀ ❀

ROOTS ❀

A gentle dance to connect to our bodies. To root ourselves deeply into the earth. To share with others in sheer presence. And to share gratitude through movement, music and poetry.

During this ROOTS * Natural Dance Practice, we connect with what moves us from within. We create a safe and pleasant space for everyone through music, movement and rituals. Welcome!

ROOTS is being guided by Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, and passionate artist & ceremony leader. Her sounds and words can be summarized in three words: touching, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry and listens to the spaces between the silences: “On the dance floor – just like in life – the mystery unfolds…”

In accordance with the current corona measurements, we ask you to stay at home when you are sick, to maintain a good basic hygiene and to take care of your own – and each other’s – space (in concrete terms, this means that we keep 1.5 meters away from the others, unless within our bubble).

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate artist and ceremony leader. Her sounds and words can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry, and listens to the spaces in between silences:

“On the dance floor – as in life – the mystery unfolds…”

Dates:
Sunday mornings 4 July & 1 August 2021 (11-13h)

Location:
Tree Circle (outside), De Weegbree, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver

> Parking: We recommend to come by public transport. If you come by car, we ask you to park at Atelier Verstrepen, Hoogstraat 40, OLV Waver. You can read directions here.

Contribution:
18-22 euro

Only by registration:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook