ROOTS ❀ Natural Dance Practice

Posted by

ROOTS ❀ Natural Dance Practice

ROOTS ❀ (English version below)

Een natuurlijke ochtenddans.
Ontwakend in het lichaam.
Wortelend in de aarde.
Verbindend met elkaar.
Gedragen via rituelen.

Begeleiding door: Caroline S’Jegers.

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde artieste en ceremonieleidster. Haar klanken en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door: “Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…”

Data:
9 augustus & 13 september 2020, 11-13 uur

Locatie:
Bomencirkel (buiten), De Weegbree, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver

> Parkeren: We raden aan om met het openbaar vervoer te komen. Als je met de auto komt, vragen we om te parkeren bij Atelier Verstrepen, Hoogstraat 40, OLV Waver. Wegbeschrijving lees je hier.

Bijdrage:
15-20 euro (sliding scale)

Registratie verplicht:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook

❀ ❀ ❀

ROOTS ❀

A soft morning dance to wake up our bodies.
To root ourselves deeply into the earth.
To share with others in sheer presence.
And to start our day through gratitude and ritual.

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate artist and ceremony leader. Her sounds and words can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry, and listens to the spaces in between silences: “On the dance floor – as in life – mystery unfolds…”

Date:
9th August & 13th September 2020, 11-13h

Location:
Tree circle (outside), De Weegbree, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver

> Parking: We recommend to come by public transport. If you come by car, we ask to park at Atelier Verstrepen, Hoogstraat 40, OLV Waver. You can read all extra information about directions here.

Contribution:
15-20 euros (sliding scale)

Only by registration:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook