ROOTS ❀ Natural Dance Practice

Posted by

ROOTS ❀ Natural Dance Practice

ROOTS ❀ (English version below)

Een natuurlijke ochtenddans.
Ontwakend in het lichaam.
Wortelend in de aarde.
Verbindend met elkaar.
Gedragen via rituelen.

Begeleiding door: Caroline S’Jegers.

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde artieste en ceremonieleidster. Haar klanken en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door: “Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…”

Data:
18 oktober, 29 november en 27 december 2020, 11-13 uur

Locatie:
De Kapel, Leuvensesteenweg 769, 2812 Muizen (Mechelen)

Bijdrage:
15-20 euro (sliding scale)

Registratie verplicht:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook

❀ ❀ ❀

ROOTS ❀

A soft morning dance to wake up our bodies.
To root ourselves deeply into the earth.
To share with others in sheer presence.
And to start our day through gratitude and ritual.

Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, is a passionate artist and ceremony leader. Her sounds and words can be summarized in three words: uplifting, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry, and listens to the spaces in between silences: “On the dance floor – as in life – mystery unfolds…”

Date:
18th October, 29th November en 27th December 2020, 11-13h

Location:

De Kapel, Leuvensesteenweg 769, 2812 Muizen (Mechelen)

Contribution:
15-20 euros (sliding scale)

Only by registration:
contact@carolinesjegers.com
www.carolinesjegers.com

Facebook