ROOTS ❀ Natural Dance Practice

Posted by

ROOTS ❀ Natural Dance Practice
“There’s a community already existing underground
that’s growing us into being…”
(Mark Nepo)

Verdiepend in het lichaam en wortelend in de aarde, maken we tijdens deze ROOTS * Natural Dance Practice verbinding met dat wat ons – van binnenuit – beweegt. Via muziek, beweging en rituelen creëren we een veilige en aangename ruimte voor iedereen. Van harte welkom!

ROOTS wordt begeleid door Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, en gepassioneerde artieste & ceremonieleidster. Haar klanken en woorden kunnen in drie woorden worden samengevat: rakend, diep en soulvol. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door:

“Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…”

❀ ❀ ❀

ROOTS ❀ Natural Dance Practice

A gentle dance to connect to our bodies. To root ourselves deeply into the earth. To share with others in sheer presence. And to share gratitude through movement, music and poetry.

During this ROOTS * Natural Dance Practice, we connect with what moves us from within. We create a safe and pleasant space for everyone through music, movement and rituals. Welcome!

ROOTS is being guided by Caroline S’Jegers, founder of ‘ícaro events * roots to create’, and passionate artist & ceremony leader. Her sounds and words can be summarized in three words: touching, deep and soulful. She roots herself in ritual, uses music as poetry and listens to the spaces between the silences:

“On the dance floor – just like in life – the mystery unfolds…”

❀ ❀ ❀

Facebook