Poetry in Motion

Posted by

POETRY IN MOTION

Heel mooi hoe de poëzie, opnieuw en opnieuw, steeds meer binnenkomt. Raakt me diep, laat me bewegen… en zindert na.” (Emma)

Poetry in Motion is een concert waarin gesproken woord en stille intimiteit elkaar ont-moeten. Via poëzie creëert Caroline S’Jegers verfijnde soundscapes van zintuiglijke beweging. Met inzichten, een lach en een traan en pauzes, neemt haar stem je mee op een reis waar je geest ontspant, je lichaam in beweging komt en je hart openbloeit. Tussen de woorden door danst de muziek, en word je uitgenodigd om een reis te maken doorheen klanken en stiltes. Voel je vrij om te zitten, liggen, slapen.. en dansen. Zacht of wild. Naar binnen of naar buiten. Alles of niets. En alle lagen ertussen. Welkom bij dit meest subtiele concert!*

Poetry in Motion is een concert waarin gesproken woord en live muziek elkaar ont-moeten. In haar poëzie creëert Caroline S’Jegers verfijnde soundscapes van zintuiglijke bewegingen. Via inzichten, een lach en een traan en pauzes, neemt haar stem je mee op een reis waar je geest ontspant, je lichaam in beweging komt en je hart openbloeit.

* De meeste gedichten zijn in het Engels.

PRAKTISCH:

Datum: Zondagochtend 10 april 2022 van 11u tot 13u

Locatie: TempelYurt op De Weegbree, Hoogstraat 64, 2861 OLV-Waver

Bijdrage: Sliding scale tussen 15 en 25 euro

Reserveren via mail: contact@carolinesjegers.com

Begeleiding via muziek, dans en woord door:

Caroline S’Jegers, oprichtster van ‘ícaro events * roots to create’, is een gepassioneerde muziek- en bewegingsfluisterares. Ze wortelt zichzelf in ritueel, gebruikt muziek als poëzie en luistert naar de ruimtes tussen de stiltes door: “Muziek beweegt en vormt me. Op de dansvloer – net als in het leven – ontvouwt zich het mysterie…” | www.carolinesjegers.com

***

Poetry in Motion is a blend between spoken word and silent intimacy. Through poetry, Caroline S’Jegers creates fine soundscapes of sensory motion. Bringing you insights, smiles, tears, laughter and deeper meaning, her voice takes you on a journey where your mind relaxes, your body starts moving and your heart blossoms. Supported by gentle background music, you are invited to travel through sounds and silences – while meeting what wants to be envisioned along the way. Feel free to sit, lie, sleep.. and dance. Soft or wild. Inward or outward. All or no-thing. And all the layers in between. Welcome for this most subtle concert!

* Almost all poems will be in English.

* Caroline S’Jegers, founder of “ícaro events * roots to create”, is a passionate music and movement whisperer. Rooted in ritual, Caroline experiences music as poetry and listens to the spaces in between the silences: “Music moves and shapes me. On the dance floor – just like in life – the mystery unfolds…” | www.carolinesjegers.com